Προβολή 1–12 από 32 αποτελέσματα

Show sidebar

Μπαμπού φυτό – Bambusa aurea

Φωτίνια – Photinia Red Robin

Ελαίαγνος – Elaeagnus ebbingei

Πικροδάφνη ή Ροδοδάφνη – Nerium oleander

Βιβούρνο λουσίντουμ – Vivurnum lucidum

Μετροσίδηρος – Metrosideros excelsa ή excelsus

Καρίσσα – Carissa grandiflora

Δάφνη Απόλλωνος – Laurus nobilis

Πολύγαλα – Polygala Myrtifolia

Μπόξους ή Μπούξους – Buxus microphylla Faulkner

Βεστρίτσια ή Βεστρίγκια – Westringia fruticosa

Ερεμόφυλλο – Eremophila nivea