Προβολή 13–24 από 32 αποτελέσματα

Show sidebar

Ελαίαγνος – Elaeagnus ebbingei

Σινεράρια – Cineraria maritima

Sold out

Κύτισος – Cytisus sp.

Πικροδάφνη ή Ροδοδάφνη – Nerium oleander

Βεστρίτσια ή Βεστρίγκια – Westringia fruticosa

Λευκόφυλλο – Leucophyllum frutescens

Βιβούρνο κοινό – Vivurnum tinus

Βιβούρνο λουσίντουμ – Vivurnum lucidum

Ερεμόφυλλο – Eremophila nivea

Δωδωναία – Dodonea viscosa

Λαντάνα – Lantana camara

Δάφνη Απόλλωνος – Laurus nobilis